“Good design is good business”

Dat zei voormalig IBM-topman Thomas J. Watson Jr. tijdens zijn beroemde lezing in de universiteit van Pennsylvania (1973). Woorden naar ons hart. Een sterk merk begint bij een goede uitstraling, daarom ontwerpen wij unieke logo's en huisstijlen. De doelgroep staat hierbij altijd centraal. Waar zouden onze klanten immers zijn zonder hun doelgroep?

VONBRINK ontwerpt logo's en huisstijlen

Niet zomaar een logo

Een goede uitstraling bestaat uit meer dan een ‘zomaar’ een logo. Een goed logo ontstaat vanuit de identiteit en het verhaal van de klant. Daarnaast wordt het logo versterkt met een weldoordacht kleurenspectrum en bijpassende typografie. Dit alles leggen wij vast in een huisstijlhandboek, zodat het verhaal altijd consistent zal worden verteld.

VONBRINK ontwerpt logo's en huisstijlen
VONBRINK ontwerpt logo's en huisstijlen VONBRINK ontwerpt logo's en huisstijlen
VONBRINK ontwerpt logo's en huisstijlen VONBRINK ontwerpt logo's en huisstijlen VONBRINK ontwerpt logo's en huisstijlen

Onze werkwijze

Tijdens de ontwikkeling van een logo en huisstijl doorlopen wij de volgende stappen:

1

Verhaal

De uitstraling van onze klant moet volledig passen bij de doelgroep. Daarom begint het ontwerp van een logo en huisstijl altijd met een onderzoek naar deze doelgroep. Na veel brainstormsessies bedenken wij hoe we het verhaal van onze klant het beste kunnen vertellen. Dit verhaal is de basis van het logo en de bijbehorende kleuren en typografie.

2

Kleuren en typografie

Nadat het verhaal van onze klant is bepaald, koppelen wij dit aan een weldoordacht kleurenspectrum en pakkende typografie. Vertellen we bijvoorbeeld een gewichtig verhaal? Dan is een lettertype met schreef een betere keuze dan een schreefloos lettertype.

Ook kleuren zijn belangrijk bij het vertellen van het verhaal. Zo worden een blauwe kleurtinten sneller geassocieerd met een medisch bedrijf dan bijvoorbeeld gele kleurtinten. Het verhaal kan door allerlei factoren worden versterkt of verzwakt. De juiste kleuren en typografie zijn daarom essentieel voor een goede uitstraling.

3

Logo

Nadat de kleuren en typografie zijn bepaald, koppelen wij dit aan een herkenbaar logo. Hierbij maken wij onderscheid tussen een beeldmerk en een volledig logo. Afhankelijk van hoeveel ruimte er is op een uiting, kan er worden gekozen om het beeldmerk of het volledige logo te gebruiken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het logo herkenbaar is. Dit wordt behaald door eenvoud. Een beeldmerk moet binnen 5 seconden te schetsen zijn. Verder mag kleur niet bepalend zijn voor een logo, het moet er even mooi uit zien in zwart of wit.

4

Huisstijlhandboek

Nadat het verhaal, de kleuren, de typografie en het logo zijn bepaald is het van belang dat dit ten allen tijde consistent wordt gebruikt. Daarom voegen wij alle aspecten van de nieuwe huisstijl samen in een huisstijlhandboek. Hiermee heeft onze klant houvast voor consistent gebruik in de toekomst.

Praktijkvoorbeelden

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Wij hebben de logo's en huisstijlen ontworpen voor o.a. de volgende klanten: